Histoire de la compagnie des indes orientales.

De geschiedenis van de VOC.

Histoire de la compagnie des indes orientales (en néerlandais)

Femme Gaastra.

Walburg Pers Zutphen 2002.

de geschiedenis van de voc arnaud pattin

Il y a quatre siècles, la compagnie des Indes orientales (Verenigde Oost Indische Compagnie, VOC) établissait un monopole pour la navigation vers l’Asie. La VOC fut la plus grosse entreprise maritime du monde aux 17 et 18 ème siècles. Avec le commerce des épices comme le poivre et la cannelle et plus tard également avec des produits comme la soie, le thé et la porcelaine, la VOC Nederland apporta une période d’expansion économique et culturelle incomparable.

A l’occasion du jubilé 2002 de la VOC est paru l’Histoire de la VOC de Femme Gaastra, dans une édition richement illustrée. L’auteur éclaire dans cet ouvrage qui fera autorité, toutes les facettes de cette entreprise unique. Pourquoi par exemple, y avait-il autant de pouvoir politique accordé à une entreprise commerciale naissante ? Quelle forme de gestion fut choisie ? Comment fut financée la VOC , comment les hommes construisaient-ils leurs bateaux et comment furent organisé près de 5000 voyages vers l’Est ? Comment choisir 10000 volontaires européens pour travailler pour la VOC et donc à voyager à travers de nombreuses difficultés et risques ? Comment étaient les conditions de travail à bord et en quoi consistait l’aide militaire ?   etc etc…

Le texte est enrichi de très nombreuses et uniques illustrations.

 

Femme Simon Gaastra, (Leeuwarden, 23 juillet 1945) est un historien néerlandais et ancien professeur d’histoire maritime à l’Université de Leiden.

Vier eeuwen geleden verkreeg de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) het monopolie voor de vaart op Azië. De VOC werd het grootste scheepvaart- en handelsbedrijf van de wereld in de 17de en 18de eeuw. Met de handel in specerijen als peper en kaneel en later ook producten als zijde, thee en porselein bracht de VOC Nederland een periode van ongekende economische en culturele voorspoed.
Ter gelegenheid van het VOC-jubileumjaar 2002 verschijnt De geschiedenis van de VOC van de hand van Femme Gaastra in een speciale rijk geïllustreerde editie. De auteur belicht in dit gezaghebbende standaardwerk alle facetten van dit unieke bedrijf. Waarom werd er bijvoorbeeld zoveel politieke macht verleend aan een in opzet commercieel bedrijf? Welke bestuursvorm werd gekozen? Hoe werd de VOC gefinancierd, hoe bouwde men schepen en hoe organiseerde men de bijna 5.000 reizen naar de Oost? Waarom kozen tienduizenden Europeanen vrijwillig voor werk bij de VOC en dus voor reizen vol ontberingen en grote risico’s? Hoe waren de arbeidsomstandigheden aan boord en wat hield de militaire ondersteuning in?
Gaastra laat aan de hand van veel historisch materiaal zien hoe groot het werkterrein van de VOC was, in welke producten werd gehandeld en welke winsten er in die bijna twee eeuwen werden gemaakt. Maar ook: hoe met vaak harde middelen oorlog werd gevoerd, concurrenten werden verdreven of leveringen van specerijen werden afgedwongen.
De tekst is verrijkt met vele vaak unieke illustraties. Nu ook in kleur en met tabellen vol interessante informatie. De geschiedenis van de VOC is een boek dat op boeiende en zeer toegankelijke wijze de opkomst, bloei en neergang laat zien van de VOC, een omvangrijk handelsimperium dat werd bestuurd door Nederlandse kooplieden van internationale allure.

voc_arnaud pattin

 

0 commentaires à “Histoire de la compagnie des indes orientales.”


  1. Aucun commentaire

Laisser un commentaireUnblog.fr | Annuaire | Signaler un abus